om seil
Vårt kontor

Arkitektur fra Seil

Hva gjør arkitektur vakker og funksjonell? Hvordan påvirker arkitekturen mennesker og miljøet? Kan vi som arkitekter skape merverdier – både estetisk, praktisk, økonomisk, sosialt og miljømessig? I Seil er dette grunnleggende spørsmål både når vi tegner større byutviklings- og kvartalsprosjekter innen bolig og næring og i utformingen av private hjem og hytter.

Seil har betydelig kompetanse og erfaring innen forstudier/programmering, konseptualiserings- og skissearbeid, reguleringsprosesser samt detaljeringsfasen. Med andre ord fra kreativt idéarbeid til utarbeidelse av innhold i rammesøknader, og helt frem til arbeidstegninger og oppfølging av rådgivende ingeniører og entreprenører på byggeplass.

Likevel er hver tomt og hvert oppdrag et puslespill som må løses ut fra unike forutsetninger og rammebetingelser. De beste resultatene oppnås med involverende prosesser hvor ambisjonene er høye, skuldrene lave og dialogen tett og god. Målet er alltid å skape vakker, funksjonell og helhetlig arkitektur som spiller på lag med omgivelser, natur og miljø og som tåler tidens tann.

Ark-Net ble Seil Arkitekter

Arkitektkontoret vårt i Kristiansand levde lenge og godt som Ark-Net, men i 2023 ville vi fornye og forenkle navnet. Fordi vi holder til på ei brygge, var maritime assosiasjoner nærliggende. Men hvorfor Seil? Seil er estetiske, funksjonelle og utformet for å spille på lag med naturen og elementene – egenskaper som også kjennetegner god arkitektur.

Utover nytt navn, profil og nettside er det meste likt. Arkitektene, organisasjonsnummeret, post-/kontoradressen og tjenestene er de samme som før.